Praktyczne szkolenia dla sprzedawców i menedżerów sprzedaży

Oferta zawiera najlepsze dwudniowe szkolenia dla działów sprzedaży realizowane przez McHayes&StewardGroup oraz Szkołę Zarządzania Sprzedażą.
Szkolenie: Motywowanie zespołu sprzedaży

Szkolenie (2-dniowe): Motywowanie zespołu sprzedaży

Szkolenie: Zarządzanie Działem Sprzedaży

Szkolenie (8-dniowe): Zarządzanie działem sprzedaży

Szkolenie: Sprzedaż Doradczo Ekspercka

Szkolenie (8-dniowe): Sprzedaż doradczo-ekspercka

Narzędzia elektroniczne wspierające rozwój działów sprzedaży

Oferujemy nowoczesne narzędzia badające oczekiwania szkoleniowe oraz poziom wiedzy sprzedawców jak i elektroniczne konkursy sprzedażowe.

Oferujemy prawie 50 modułów szkoleniowych z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą:

Jesteśmy w stanie zbudować dla Państwa dowolne szkolenie sprzedażowe, wykorzystując w tym celu olbrzymią bazę modułów szkoleniowych. Moduły szkoleniowe możemy układać w bloki tematyczne tworząc dedykowane szkolenia odpowiadające realnym potrzebom klientów:
Moduły zagadnieniowe dla sprzedawców (w układzie alfabetycznym): Moduły zagadnieniowe dla dyrektorów sprzedaży (w układzie alfabetycznym):
Asertywność sprzedawcy
Badanie potrzeb klienta
Język korzyści
Metaprogramy klientów
Mowa ciała sprzedawcy
Negocjacje w sprzedaży cz. 1 (czym są negocjacje i kiedy negocjować)
Negocjacje w sprzedaży cz. 2 (style negocjacji oraz typy negocjatorów)
Negocjacje w sprzedaży cz. 3 (kluczowe techniki negocjacyjne)
Negocjacje w sprzedaży cz. 4 (konflikt i impas podczas negocjacji)
Perswazja (techniki oraz słowa kluczowe w sprzedaży)
Postawa i automotywacja sprzedawcy
Radzenie sobie z obiekcjami
Radzenie sobie z reklamacjami
Reguły wywieranie wpływu
Sprzedawanie i główne motywatory zakupu
Systemy reprezentacji Klientów
Techniki zamykania sprzedaży
Telesprzedaż cz.1 (27 zasad telesprzedaży)
Telesprzedaż cz.2 (Budowanie planu rozmowy)
Telesprzedaż cz.3 (Realizacja rozmowy)
Typologia klientów (aspekt gotowości do zakupu)
Typologia klientów (aspekt psychologiczny)
Typologia sprzedawców
Umiejętne słuchanie w sprzedaży
Zadawanie pytań w sprzedaży
Automotywacja i zarządzanie stresem w sprzedaży
Autorytet w zarządzaniu sprzedażą
Budowanie efektywnego zespołu sprzedaży
Coaching sprzedawców
Delegowanie zadań
Informacja zwrotna / feedback
Kontrola i rozliczanie zespołu sprzedaży
Leadership vs. Management w praktyce sprzedaży
Mentoring sprzedawców
Motywacja (w sprzedaży)
Motywowanie sprzedawców w zmianie
Planowanie budżetu i wyników działu sprzedaży
Prowadzenie zebrań (w dziale sprzedaży)
Rekrutacja w dziale sprzedaży
Role sprzedawców w zespole
Role zespołowe (M. Belbina)
Ścieżka rozwoju Managera Sprzedaży
Trening sprzedawców
Typologia sprzedawców
Wdrożenie sprzedawcy do pracy (onboarding)

Kalendarz szkoleń otwartych:

23-24 kwietnia 2015 Warszawa
Controlling finansowy dla sprzedawców
27-28 kwietnia 2015 Warszawa
Współpraca z kupcami w sieciach DIY.
18-19 czerwca 2015 Warszawa
Marka własna w sieciach handlowych.
25-26 czerwca 2015 Warszawa
Motywowanie zespołu sprzedaży
23-24 lipca 2015 Warszawa
Negocjacje z sieciami tradycyjnymi
20-21 sierpnia 2015 Warszawa
Controlling finansowy dla Sprzedawców
20-21 sierpnia 2015 Warszawa
Negocjacje kontraktów z sieciami aptek
24-25 sierpnia 2015 Warszawa
Motywowanie zespołu sprzedaży
24-25 września 2015 Warszawa
Obrona przed manipulacjmi kupieckimi
17-18 grudnia 2015 Warszawa
Controlling finansowy dla sprzedawców
21-22 stycznia 2016 Warszawa
Obrona przed manipulacjmi kupieckimi
14-15 marca 2016 Warszawa
Motywowanie zespołu sprzedaży
21-22 kwietnia 2016 Warszawa
Wprowadzanie nowego produktu do sieci
16-17 maja 2016 Warszawa
Marka własna w sieciach handlowych.
14-15 lipca 2016 Warszawa
Controlling finansowy dla sprzedawców
25-26 sierpnia 2016 Warszawa
Negocjacje oczami kupca
22-23 września 2016 Warszawa
Wprowadzanie nowego produktu do sieci
6-7 października 2016 Warszawa
Wprowadzanie nowego produktu do sieci
20-21 października 2016 Warszawa
Obrona przed manipulacjmi kupieckimi
15-16 grudnia 2016 Warszawa
Controlling finansowy dla sprzedawców
26-27 stycznia 2017 Warszawa
Negocjacje z sieciami DIY
26-27 stycznia 2017 Warszawa
Obrona przed manipulacjmi kupieckimi
27-28 lutego 2017 Warszawa
Wprowadzanie nowego produktu do sieci
23-24 marca 2017 Warszawa
Negocjacje z sieciami DIY
24-25 kwietnia 2017 Warszawa
Marka własna w sieciach handlowych.
27-28 kwietnia 2017 Warszawa
Szkoła Zarządzania Sprzedażą (II zjazd)

Referencje:

„Rekomenduję firmę McHayes&StewardGroup do prowadzenia działań rozwojowych dla działów sprzedaży - trenerzy są praktykami wywodzącymi się z biznesu i pasjonatami pracy z ludźmi.”
(Tomasz Radwan - Dyrektor Sprzedaży OTC - Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.)
„Polecam firmę McHayes&StewardGroup jako jedną z najlepszych alternatyw w zakresie szkoleń dla działów sprzedaży na polskim rynku.”
(Urszula Mianowska - HR Manager - Storck)
„Powierzyliśmy firmie McHayes&StewardGroup rozwój naszego działu handlowego (…). Dzisiaj możemy śmiało potwierdzić, iż był to bardzo dobry wybór. (…). Naszą współpracę oceniam jako bardzo owocną i efektywną”
(Artur Juszczyński- Country Sales Manager - BASF Polska)
„Bardzo wysoko oceniamy poziom merytoryczny szkoleń, zaangażowanie Trenera i firmy na każdym etapie współpracy. (…). Polecam firmę McHayes&StewardGroup jako sprawdzonego partnera szkoleniowego.”
(Dorota Kulikowska – Learning for Development Manager - L'Oreal Polska)
„Całość szkolenia przebiegła w twórczej i inspirującej atmosferze, a ustalone na etapie diagnozy potrzeb cele zostały w pełni zrealizowane. Niniejszym udzielamy referencji firmie McHayes&StewardGroup Sp. z o.o. jako solidnemu i rzetelnemu partnerowi szkoleniowemu.”
(Tatiana Oszmiańska – Krajowy Dyrektor Marketingu – Lafarge Cement)
„Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uczestniczy bardzo wysoko oceniali profesjonalizm zaangażowanego przez firmę McHayes&StewardGroup trenera (…). Równocześnie, z całą odpowiedzialnością, polecam Państwu usługi szkoleniowe firmy McHayes&StewardGroup.”
(Maria Kochalska - Dyrektor Handlowy - Haribo)
„Program ewaluuje wraz z czasem i jest stale dostosowywany do naszych bieżących potrzeb, które ujawniają się po kolejnych modułach szkoleniowych. Mogę szczerze zarekomendować firmę McHayes&StewardGroup jako partnera do realizacji szkoleń dla działów sprzedaży”
(Karolina Górska – HR Manager – Kupiec)